SF Coconut Body Scrub review

Scrub này thơm lừng mùi dừa, ngửi trực tiếp thì rất ngọt, ngọt đến nỗi mình thấy khó chịu, cứ nghĩ là em này trời nóng xài chắc chít mất. Chất scrub cũng kẹo kẹo, cứ như mứt í (Nếu tắm không kĩ đi ngủ chắc kiến tha lun). Sau khi tắm bằng soap cho…

Advertisements