My favourite shops

Sẵn đang được nghỉ rảnh rang mình làm thêm một post về địa chỉ mua mỹ phẩm và vài thứ hay ho mình hay dùng ^^. Ko có mùi quảng cáo ở đây nhé, còn ko được ai discount cho miếng nào đâu ở đó mà PR :'(. 4beauty.vn: Hồi trước là Lavender Shop, giờ thành 4beauty rồi. Mình mua cũng từ hồi 5…